KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞKAN LABORATUVAR ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en açık şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri: KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade etmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Amacı

Kişisel veriler, ÇALIŞKAN LABORATUVAR ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; tarafınızca sağlanmış bilgi ve belgeler vasıtasıyla, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen;

gibi hukuki sebeplerle depolanmaktadır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, şirketimizle yapacağınız telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi kaynaklardan toplanmaktadır. ÇALIŞKAN LABORATUVAR ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), taraflar arasında akdedilen sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ÇALIŞKAN LABORATUVAR ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve belirli amaçlar çerçevesinde) yurt içinde; güvenlik, iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan gerçek ve tüzel kişi iş ortaklarına, hukuk, alanlarda destek alınan kişilere, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile bu verileri talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir.

3. Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan tarafımızdan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için ÇALIŞKAN LABORATUVAR ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. web sayfasında yer alan "Tanımlama Bilgileri Politikası"nı inceleyebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamın bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla ve kanunda belirtilen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Başvuru (İlgili Kişinin ya da yetkilisinin ‘vasi/vekil’ bizzat gelerek yaptığı başvuru) BAHÇEKAPI MH. DÖKMECİ SAN. SİT. 2492.Cad. 81.Sk. NO :3/5 ŞAŞMAZ/ANKARA
Noter Vasıtasıyla Başvuru BAHÇEKAPI MH. DÖKMECİ SAN. SİT. 2492.Cad. 81.Sk. NO :3/5 ŞAŞMAZ/ANKARA
Mobil imza ya da e-posta ile başvuru (ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan güvenli elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) [protected email address]

 

 
3WTURK CMS v8.3.3